Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Uluslararası Türk Kültürü Kongrelerinin sekizincisinin, „Kültürel Miras“ konusuna ayrıldığı ve Kongrenin 24-27 Ekim 2013 tarihlerinde „2013 Türk Dünyası“ ve „Somut Olmayan Kültürel Miras“ Başkenti ilan edilen Eskişehir’de yapılacağı bildirilmektedir.

8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras“a ilişkin duyuru ve katılım formları, Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuş olup, katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini ve ekteki formları 15 Aralık 2012 tarihine kadar anılan Merkeze ulaşacak şekilde e-posta veya posta ile göndermeleri istenmektedir. Kongre ile ilgili duyuruya ayrıca http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=156 internet adresinden de ulaşılabilmektedir.

Comments are closed.

Become an Eskisehir Spor Usa Sponsor Vintage Food | Merve Syrup Design Studio | Web Design Best Wine Bar NYC | Best Mediterranean Restaurants NYC | Pierre Loti Intaboro Transportation Service